13/11/1394

جزییات مسابقه

Zobahan Isfahan - Esteghlal Tehran

14:30

0 : 0

هفته 18

ورزشگاه خانگی: Zobahan

تعداد تماشاچی : 6500

داوران

داور اول

شاهين حاجي بابايي

کمک داور اول

محمدرضا ابوالفضلي

کمک داور دوم

سعيد علي نژاديان

داور چهارم

روح الله شريفي

رخداد های بازی

31

33

93

بازیکنان اصلی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

6
11
4
10 93 16
1
88 85 77
55
20
34
15
28 66 19

بازیکن تعویضی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

77
3
16
22
8
19
14

بازیکنان اصلی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

15 88 17
8
9 83 7
12
61
11
30 78 24
16
4
2
23

بازیکن ذحیره Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

77
13
1
7
18
17
24