05/10/1394

جزییات مسابقه

Zobahan Isfahan - Malavan Anzali

15:00

1 : 0

هفته 16

ورزشگاه خانگی: Zobahan

تعداد تماشاچی : 350

داوران

داور اول

محمد رضا اکبريان

کمک داور اول

بابک داوري

کمک داور دوم

محمد عطايي

داور چهارم

علي صفايي

رخداد های بازی

44

56

77

91

92

بازیکنان اصلی Malavan Anzali

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

8
13
30
14
9 65 10
99
15
19 77 18
5
1
28 54 17

بازیکن تعویضی Malavan Anzali

نام بازیکن

پیراهن

17
6
10
22
11
18
26

بازیکنان اصلی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

15
8
12
11 79 13
7 63 9
30 88 24
16
23
20
18
3

بازیکن ذحیره Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

5
13
9
1
2
21
24