18/11/1394

جزییات مسابقه

Saipa Tehran - Esteghlal Khouzestan

15:00

0 : 1

هفته 19

ورزشگاه خانگی: pasghavam

تعداد تماشاچی : 70

داوران

داور اول

رضا کرمانشاهي

کمک داور اول

سعيد زارع

کمک داور دوم

حميد سبحاني

داور چهارم

مهدي مرجان زاده

رخداد های بازی

7

19

25

41

45

62

78

93

بازیکنان اصلی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

8 81 9
10
17 68 70
2
5
23 60 24
1
6
20
13
11

بازیکن تعویضی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

70
24
9
3
4
27
22

بازیکنان اصلی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

24
13
8 85 14
18
4
10 80 25
22
7 64 29
11
5
16

بازیکن ذحیره Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

1
25
29
20
28
19
14