29/11/1394

جزییات مسابقه

Saipa Tehran - Perspolis Tehran

16:00

1 : 1

هفته 21

ورزشگاه خانگی: pasghavam

تعداد تماشاچی : 77000

داوران

داور اول

حسين زرگر

کمک داور اول

سعيد علي نژاديان

کمک داور دوم

رحيم شاهين

داور چهارم

محمد رضا فغاني

رخداد های بازی

11

26

73

87

91

بازیکنان اصلی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

2 88 20
27
70
8
23
55
10 64 14
11
6
77 81 40
15

بازیکن تعویضی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

40
1
20
19
4
14
18

بازیکنان اصلی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

24
13
8
18
1
4
10 89 30
7 77 28
11 64 25
5
16

بازیکن ذحیره Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

25
30
28
22
23
14
2