09/02/1395

جزییات مسابقه

Saipa Tehran - Esteghlal Tehran

18:00

1 : 2

هفته 28

ورزشگاه خانگی: Takhti

تعداد تماشاچی : 9000

داوران

داور اول

سيد احمد صالحي

کمک داور اول

سعيد قاسمي

کمک داور دوم

سعيد آلوردي

داور چهارم

سعيد رحيمي مقدم

رخداد های بازی

38

45

53

65

82

88

بازیکنان اصلی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

6
77 66 16
11 77 14
2
10 91 17
34
15
24
1
88
55

بازیکن تعویضی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

9
22
17
14
3
16
20

بازیکنان اصلی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

13
8
4
19
7 70 10
11 90 30
12 85 61
22
14
5
16

بازیکن ذحیره Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

30
33
29
28
2
61
10