14/11/1394

جزییات مسابقه

Malavan Anzali - Naft Tehran

14:30

0 : 0

هفته 19

ورزشگاه خانگی: takhti

تعداد تماشاچی : 0

داوران

داور اول

سيد احمد صالحي

کمک داور اول

هادي طوسي

کمک داور دوم

حسن انتظاري

داور چهارم

جواد محمدي

رخداد های بازی

22

28

29

71

86

بازیکنان اصلی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

9
8 30 6
14 82 76
5
13
77
22
1
15
2
10

بازیکن تعویضی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

4
76
40
25
42
6
32

بازیکنان اصلی Malavan Anzali

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

8
13
6
10
22
15
12
11 66 30
25 66 19
14
99 91 5

بازیکن ذحیره Malavan Anzali

نام بازیکن

پیراهن

30
19
5
33
66
88
9