19/02/1395

جزییات مسابقه

Malavan Anzali - Saba Qom

18:00

1 : 1

هفته 29

ورزشگاه خانگی: takhti

تعداد تماشاچی : 7221

داوران

داور اول

عليرضا فغاني

کمک داور اول

علي ميرزابيگي

کمک داور دوم

مهدي الوندي

داور چهارم

محمد ملکي

رخداد های بازی

21

26

38

85

بازیکنان اصلی Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

7
93
8
13
4
12
23 46 22
18
21
10
11

بازیکن تعویضی Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

99
1
22
19
29
15
20

بازیکنان اصلی Malavan Anzali

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

13
30 88 32
40 67 8
10
5
44
12
25 60 16
9
99
15

بازیکن ذحیره Malavan Anzali

نام بازیکن

پیراهن

8
3
16
33
32
11
88