11/10/1394

جزییات مسابقه

Malavan Anzali - Esteghlal Tehran

14:30

2 : 2

هفته 17

ورزشگاه خانگی: takhti

تعداد تماشاچی : 5300

داوران

داور اول

محسن ترکي

کمک داور اول

آرمان اسعدي

کمک داور دوم

تورج عيوض محمدي

داور چهارم

محمد رضا فغاني

رخداد های بازی

8

18

18

22

41

61

75

78

بازیکنان اصلی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

9 67 16
6
11
5
4
22
15
28 79 77
10
55
20

بازیکن تعویضی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

77
24
33
14
88
3
16

بازیکنان اصلی Malavan Anzali

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

8
13
10
18 62 19
15
5
22
25 75 30
14
9 37 11
99

بازیکن ذحیره Malavan Anzali

نام بازیکن

پیراهن

30
17
6
19
33
28
11