28/01/1395

جزییات مسابقه

Foolad Khouzestan - Malavan Anzali

17:30

1 : 0

هفته 26

ورزشگاه خانگی: Ghadir

تعداد تماشاچی : 2000

داوران

داور اول

يداله جهانبازي

کمک داور اول

تورج عيوض محمدي

کمک داور دوم

حسين رحيمي پور

داور چهارم

محمد رضا تارخ

رخداد های بازی

44

47

بازیکنان اصلی Malavan Anzali

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

8 69 17
3
13
40
19 58 30
12
10
22
11
25 77 16
14

بازیکن تعویضی Malavan Anzali

نام بازیکن

پیراهن

30
17
77
26
16
33
99

بازیکنان اصلی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

10 79 30
11
21
88
6
64
15
3
44
14 46 9
8

بازیکن ذحیره Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

20
30
7
1
70
9
24