18/11/1394

جزییات مسابقه

Teraktorsazi Tabriz - Padide Khorasan

14:30

1 : 2

هفته 19

ورزشگاه خانگی: Yadegar-Emam

تعداد تماشاچی : 5000

داوران

داور اول

حسين زرگر

کمک داور اول

آرمان اسعدي

کمک داور دوم

علي دودانگه

داور چهارم

ياسر همرنگ

رخداد های بازی

16

54

66

75

بازیکنان اصلی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

9
99 90 5
1
23
14 66 93
18
6
13 56 3
4
7
21

بازیکن تعویضی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

22
8
3
32
40
93
5

بازیکنان اصلی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

11
4
77
90
66
27 56 5
19 77 10
8 57 15
3
2
1

بازیکن ذحیره Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

15
10
6
5
18
40
44