24/02/1395

جزییات مسابقه

Teraktorsazi Tabriz - Esteghlal Ahvaz

18:00

5 : 0

هفته 30

ورزشگاه خانگی: Yadegar-Emam

تعداد تماشاچی : 12000

داوران

داور اول

علي صفايي

کمک داور اول

عليرضا ايلدروم

کمک داور دوم

مهدي عاليقدر

داور چهارم

ياسر همرنگ

رخداد های بازی

25

33

44

64

75

80

85

91

بازیکنان اصلی Esteghlal Ahvaz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

26
20 66 39
30
40
44
37
42
17 80 32
24
19
36 69 70

بازیکن تعویضی Esteghlal Ahvaz

نام بازیکن

پیراهن

39
29
45
34
70
15
32

بازیکنان اصلی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

11
4 87 15
77 67 40
6
8
66
27 72 88
5
24
2
1

بازیکن ذحیره Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

15
55
19
32
40
88
44