20/12/1394

جزییات مسابقه

Teraktorsazi Tabriz - Foolad Khouzestan

15:30

3 : 2

هفته 23

ورزشگاه خانگی: Yadegar-Emam

تعداد تماشاچی : 0

داوران

داور اول

رضا کرمانشاهي

کمک داور اول

بابک داوري

کمک داور دوم

محمد عطايي

داور چهارم

مهدي مرجان زاده

رخداد های بازی

8

11

27

50

61

63

66

92

95

بازیکنان اصلی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

20
11 82 5
6
7
17
18
30 71 10
14
8
1
9 76 28

بازیکن تعویضی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

10
28
64
32
70
5
24

بازیکنان اصلی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

15
11 55 90
4
10 90 40
77
1
66
5
88 55 8
24
2

بازیکن ذحیره Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

8
90
27
18
40
44
16