26/09/1394

جزییات مسابقه

Naft Tehran - Saipa Tehran

15:15

1 : 0

هفته 15

ورزشگاه خانگی: Takhti

تعداد تماشاچی : 195

داوران

داور اول

سعيد بخشي زاده

کمک داور اول

حميد غمزه

کمک داور دوم

آرمان جهانبخش

داور چهارم

محمد حسين ترابيان

رخداد های بازی

23

26

65

79

80

بازیکنان اصلی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

13
8
6
18
7 77 9
11 84 12
5
2
16
10 84 30
22

بازیکن تعویضی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

1
9
14
61
12
30
29

بازیکنان اصلی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

9
23
8
5
76 74 25
15
2
13
40
77 92 22
17

بازیکن ذحیره Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

32
7
22
25
33
30
41