27/09/1394

جزییات مسابقه

Gostaresh Foulad - Foolad Khouzestan

15:00

1 : 1

هفته 15

ورزشگاه خانگی: Gostaresh

تعداد تماشاچی : 225

داوران

داور اول

مهدي سيد علي

کمک داور اول

محمد جواد مداح

کمک داور دوم

علي دودانگه

داور چهارم

کميل غلامي

رخداد های بازی

24

28

70

87

93

بازیکنان اصلی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

88 58 23
6
7
1
70
5
17
2 80 26
24 76 30
15
3

بازیکن تعویضی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

32
26
44
18
30
33
23

بازیکنان اصلی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

23
2
5
6
19 62 90
22
11 50 99
10 90 14
20
8
77

بازیکن ذحیره Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

7
1
90
14
30
99
3