23/09/1394

جزییات مسابقه

Perspolis Tehran - Gostaresh Foulad

16:20

1 : 0

هفته 14

ورزشگاه خانگی: Azadi

تعداد تماشاچی : 4500

داوران

داور اول

تورج حق وردي

کمک داور اول

بابک داوري

کمک داور دوم

سعيد قاسمي

داور چهارم

محمد ملکي

رخداد های بازی

35

35

87

بازیکنان اصلی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

23
2
5
6
99 62 88
19
22
11 80 90
20
8
77

بازیکن تعویضی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

7
1
90
14
30
88
3

بازیکنان اصلی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

2 84 40
27
1
8
14
20 54 23
10 61 19
11
6
77
15

بازیکن ذحیره Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

88
40
16
3
19
4
23