22/09/1394

جزییات مسابقه

Saipa Tehran - Esteghlal Ahvaz

15:15

4 : 1

هفته 14

ورزشگاه خانگی: pasghavam

تعداد تماشاچی : 210

داوران

داور اول

پيام حيدري

کمک داور اول

حميد رضا کنعاني

کمک داور دوم

ايوب غلامزاده

داور چهارم

مهدي مرجان زاده

رخداد های بازی

26

31

36

39

41

67

87

87

بازیکنان اصلی Esteghlal Ahvaz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1 46 22
8
10
77
40
24 39 37
3
9
26
14
30 84 20

بازیکن تعویضی Esteghlal Ahvaz

نام بازیکن

پیراهن

6
22
39
21
19
37
20

بازیکنان اصلی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

13
8
6
4
19
22
7
11 70 3
5
16 79 29
10 84 14

بازیکن ذحیره Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

9
12
30
3
33
29
14