22/09/1394

جزییات مسابقه

Foolad Khouzestan - Naft Tehran

15:30

1 : 2

هفته 14

ورزشگاه خانگی: Ghadir

تعداد تماشاچی : 0

داوران

داور اول

حسين زرگر

کمک داور اول

حميد سبحاني

کمک داور دوم

امير رضا آشورماهاني

داور چهارم

علي احمدي

رخداد های بازی

7

10

18

21

52

71

78

83

بازیکنان اصلی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

9
23
14 35 25
5
76 77 77
1 46 40
17
15
2
10
13

بازیکن تعویضی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

77
22
25
33
41
32
40

بازیکنان اصلی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

88 82 32
6
7
8
1
70
5 84 26
2 80 23
24
15
3

بازیکن ذحیره Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

23
32
26
44
17
30
33