09/09/1394

جزییات مسابقه

Zobahan Isfahan - Padide Khorasan

15:15

3 : 1

هفته 13

ورزشگاه خانگی: Zobahan

تعداد تماشاچی : 500

داوران

داور اول

روح الله شريفي

کمک داور اول

سعيد زارع

کمک داور دوم

سعيد آلوردي

داور چهارم

کميل غلامي

رخداد های بازی

45

62

68

79

79

بازیکنان اصلی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

8
1
13
4
32
5 72 75
21
23
14 93 20
18
11 20 6

بازیکن تعویضی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

20
22
42
2
6
88
75

بازیکنان اصلی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

15
5
8
12
20
18
3
11 73 23
7 80 24
30 69 16
4

بازیکن ذحیره Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

13
1
23
32
24
16
21