08/09/1394

جزییات مسابقه

Rahahan Tehran - Esteghlal Khouzestan

15:15

0 : 1

هفته 13

ورزشگاه خانگی: shohada

تعداد تماشاچی : 500

داوران

داور اول

ياسر همرنگ

کمک داور اول

فرزاد بهرامي

کمک داور دوم

حسن انتظاري

داور چهارم

هادي حاج عباسي

رخداد های بازی

36

55

72

76

بازیکنان اصلی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

8 91 24
10 65 9
2
18 84 17
5
6
13
11
3
4
1

بازیکن تعویضی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

17
20
22
14
24
9
23

بازیکنان اصلی Rahahan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

5
10
18 87 6
8
11
77 71 9
24
23
1
28 82 21
38

بازیکن ذحیره Rahahan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

9
6
22
12
3
21
88