29/08/1394

جزییات مسابقه

Saipa Tehran - Malavan Anzali

15:15

2 : 1

هفته 12

ورزشگاه خانگی: pasghavam

تعداد تماشاچی : 500

داوران

داور اول

پيام حيدري

کمک داور اول

حسين رحيمي پور

کمک داور دوم

اسد حاج محمد

داور چهارم

جواد محمدي

رخداد های بازی

39

45

52

67

73

74

76

78

80

84

بازیکنان اصلی Malavan Anzali

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

7 10 30
8
13
40 76 28
17
15
19
1
6
14
99

بازیکن تعویضی Malavan Anzali

نام بازیکن

پیراهن

30
26
5
28
22
11
18

بازیکنان اصلی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

13
8
18
1
9
4
61 54 14
7
11 84 10
5
2 65 30

بازیکن ذحیره Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

10
12
30
29
22
19
14