29/08/1394

جزییات مسابقه

Saba Qom - Zobahan Isfahan

15:15

0 : 0

هفته 12

ورزشگاه خانگی: Yadegar Emam

تعداد تماشاچی : 2500

داوران

داور اول

بيژن حيدري

کمک داور اول

محمد راهي

کمک داور دوم

محمد جواد مداح

داور چهارم

رضا مهدوي

رخداد های بازی

34

86

88

بازیکنان اصلی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

15
5 72 16
13 66 9
8
20
18
3
12
11
30 85 24
4

بازیکن تعویضی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

9
1
21
23
24
7
16

بازیکنان اصلی Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

7
8
17
1
20 65 28
6
18 78 19
21
11
13
4

بازیکن ذحیره Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

23
19
30
16
27
15
28