29/08/1394

جزییات مسابقه

Foolad Khouzestan - Esteghlal Tehran

16:20

0 : 2

هفته 12

ورزشگاه خانگی: Ghadir

تعداد تماشاچی : 18000

داوران

داور اول

سيد احمد صالحي

کمک داور اول

بابک داوري

کمک داور دوم

عليرضا ايلدروم

داور چهارم

محمد حسين زاهدي فر

رخداد های بازی

36

41

56

89

90

بازیکنان اصلی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

9 70 28
77 79 88
11
5
4
10
8
15
1
3 86 14
34

بازیکن تعویضی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

22
19
28
14
21
88
55

بازیکنان اصلی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

11
88 80 32
6
7
8
44 70 2
70
5
33
15
3

بازیکن ذحیره Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

1
23
32
17
16
30
2