09/08/1394

جزییات مسابقه

Gostaresh Foulad - Padide Khorasan

15:00

4 : 1

هفته 11

ورزشگاه خانگی: Gostaresh

تعداد تماشاچی : 60

داوران

داور اول

تورج حق وردي

کمک داور اول

علي ميرزابيگي

کمک داور دوم

سعيد زارع

داور چهارم

هادي حاج عباسي

رخداد های بازی

10

29

38

43

60

86

92

بازیکنان اصلی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

17
22
8
4
11 48 13
10
19
6 55 32
23
14
18 71 5

بازیکن تعویضی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

1
13
32
88
7
5
21

بازیکنان اصلی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

23 86 88
90 72 13
2
77
5
6
22
11 82 3
10
20
8

بازیکن ذحیره Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

7
1
14
99
13
88
3