08/08/1394

جزییات مسابقه

Esteghlal Tehran - Perspolis Tehran

15:00

1 : 1

هفته 11

ورزشگاه خانگی: Azadi

تعداد تماشاچی : 90000

داوران

داور اول

محسن ترکي

کمک داور اول

رضا سخندان

کمک داور دوم

محمدرضا ابوالفضلي

داور چهارم

پيام حيدري

رخداد های بازی

42

49

60

82

90

91

94

بازیکنان اصلی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

2
27
1
9
8 54 14
20
10
11
6
77
15

بازیکن تعویضی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

88
16
70
18
19
23
14

بازیکنان اصلی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

6
11
5
2 72 28
34
8 55 3
15
4
10 80 55
1
20

بازیکن ذحیره Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

9
77
22
28
14
55
3