04/08/1394

جزییات مسابقه

Perspolis Tehran - Malavan Anzali

17:45

2 : 0

هفته 10

ورزشگاه خانگی: Azadi

تعداد تماشاچی : 9000

داوران

داور اول

بيژن حيدري

کمک داور اول

محمدرضا منصوري

کمک داور دوم

اسد حاج محمد

داور چهارم

محمد ملکي

رخداد های بازی

44

47

53

55

67

76

بازیکنان اصلی Malavan Anzali

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

8
13
6
25 20 18
14
24
9
99
15
5 76 30
1

بازیکن تعویضی Malavan Anzali

نام بازیکن

پیراهن

30
40
17
10
22
11
18

بازیکنان اصلی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

2 66 70
27
16 53 77
1
10 85 19
11
6
15
8
23
14

بازیکن ذحیره Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

88
70
77
18
3
19
29