05/08/1394

جزییات مسابقه

Padide Khorasan - Naft Tehran

15:00

1 : 2

هفته 10

ورزشگاه خانگی: Samenol-A`eme

تعداد تماشاچی : 550

داوران

داور اول

سيد احمد صالحي

کمک داور اول

مجيد ويشگاهي

کمک داور دوم

ايوب غلامزاده

داور چهارم

علي صفايي

رخداد های بازی

25

26

31

36

49

53

53

55

56

87

بازیکنان اصلی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

11 82 14
8
5
4
13
40
77
15 93 32
2
7 68 9
10

بازیکن تعویضی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

9
14
25
33
18
1
32

بازیکنان اصلی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

17
8 70 32
1
4
5
6 80 88
23
14
18
11
10

بازیکن ذحیره Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

22
42
2
32
88
75
21