04/08/1394

جزییات مسابقه

Sepahan Isfahan - Esteghlal Tehran

15:00

0 : 3

هفته 10

ورزشگاه خانگی: Zobahan

تعداد تماشاچی : 8500

داوران

داور اول

شاهين حاجي بابايي

کمک داور اول

سعيد علي نژاديان

کمک داور دوم

تورج عيوض محمدي

داور چهارم

رضا مهدوي

رخداد های بازی

6

31

54

77

93

بازیکنان اصلی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

6
11
5
10 86 13
34
8 60 28
15
1
88 62 77
3
20

بازیکن تعویضی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

77
2
22
28
14
13
55

بازیکنان اصلی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

3
37 60 7
8
20
39
18 56 4
47
35
10
12
9

بازیکن ذحیره Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

11
7
1
14
33
6
4