04/08/1394

جزییات مسابقه

Esteghlal Khouzestan - Esteghlal Ahvaz

17:00

4 : 0

هفته 10

ورزشگاه خانگی: Ghadir

تعداد تماشاچی : 210

داوران

داور اول

محمد حسين زاهدي فر

کمک داور اول

علي اکبر نوري

کمک داور دوم

بابک عباس قلي زاده

داور چهارم

علي احمدي

رخداد های بازی

12

26

28

52

79

92

بازیکنان اصلی Esteghlal Ahvaz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
5
6 52 9
8
77
2
3
14 79 30
4
24
19 55 13

بازیکن تعویضی Esteghlal Ahvaz

نام بازیکن

پیراهن

13
9
20
7
30
44
17

بازیکنان اصلی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

8
10
2
18 71 23
5
6
27 59 32
13
11 83 3
4
1

بازیکن ذحیره Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

20
22
14
24
3
23
32