29/07/1394

جزییات مسابقه

Zobahan Isfahan - Gostaresh Foulad

16:45

0 : 0

هفته 9

ورزشگاه خانگی: Zobahan

تعداد تماشاچی : 400

داوران

داور اول

محمد رضا فغاني

کمک داور اول

سجاد طوري

کمک داور دوم

عليرضا ايلدروم

داور چهارم

جواد شرفي

رخداد های بازی

33

78

84

بازیکنان اصلی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

7 63 90
23 77 99
2
11 90 13
10
20
8
77
5
6
22

بازیکن تعویضی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

1
90
88
3
30
99
13

بازیکنان اصلی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

5
13 73 15
8
12
11 80 24
7 66 9
30
4
2
18
3

بازیکن ذحیره Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

15
9
1
16
23
20
24