28/07/1394

جزییات مسابقه

Malavan Anzali - Sepahan Isfahan

15:30

0 : 0

هفته 9

ورزشگاه خانگی: takhti

تعداد تماشاچی : 720

داوران

داور اول

تورج حق وردي

کمک داور اول

فرزاد بهرامي

کمک داور دوم

علي دودانگه

داور چهارم

سعيد رحيمي مقدم

رخداد های بازی

18

85

85

بازیکنان اصلی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

3
37 87 7
8
47
35
12
9
20 79 4
6
39
18

بازیکن تعویضی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

11
7
1
4
14
33
26

بازیکنان اصلی Malavan Anzali

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

8
13
30 72 18
40
6
11 85 10
25
14
24
15
1

بازیکن ذحیره Malavan Anzali

نام بازیکن

پیراهن

17
10
22
18
26
16
5