29/07/1394

جزییات مسابقه

Saba Qom - Foolad Khouzestan

16:45

2 : 1

هفته 9

ورزشگاه خانگی: Yadegar Emam

تعداد تماشاچی : 350

داوران

داور اول

محسن ترکي

کمک داور اول

مهدي عاليقدر

کمک داور دوم

يعقوب سخندان

داور چهارم

پيروز سيف الله پور

رخداد های بازی

23

57

59

63

83

83

بازیکنان اصلی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

21
88 76 32
7
8
15
3
44
1
70
5 75 11
24 63 2

بازیکن تعویضی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

11
6
32
17
30
2
33

بازیکنان اصلی Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

7
8
17
1
20 46 18
6
21
11
13
4
19 85 25

بازیکن ذحیره Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

18
30
16
25
27
15
24