29/07/1394

جزییات مسابقه

Esteghlal Tehran - Esteghlal Khouzestan

16:45

1 : 1

هفته 9

ورزشگاه خانگی: Azadi

تعداد تماشاچی : 2500

داوران

داور اول

يداله جهانبازي

کمک داور اول

رضا سخندان

کمک داور دوم

رحيم شاهين

داور چهارم

محمد حسين زاهدي فر

رخداد های بازی

17

20

31

36

44

بازیکنان اصلی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

8
10 84 9
17 75 18
2
5
6
20
14
13
11
1

بازیکن تعویضی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

18
27
22
9
3
23
4

بازیکنان اصلی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

9 78 28
6
5
4
10
1
20 46 11
34
8
15
14 60 13

بازیکن ذحیره Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

77
11
13
55
3
22
28