24/07/1394

جزییات مسابقه

Rahahan Tehran - Esteghlal Ahvaz

15:45

5 : 0

هفته 8

ورزشگاه خانگی: shohada

تعداد تماشاچی : 250

داوران

داور اول

رضا مهدوي

کمک داور اول

سعيد قاسمي

کمک داور دوم

حميد رضا کنعاني

داور چهارم

مهدي مرجان زاده

رخداد های بازی

10

24

31

56

62

67

72

82

90

93

بازیکنان اصلی Esteghlal Ahvaz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
5
8
10
13 64 19
2
3
7 45 77
30
4
24 81 17

بازیکن تعویضی Esteghlal Ahvaz

نام بازیکن

پیراهن

77
33
40
17
19
18
36

بازیکنان اصلی Rahahan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

5
10
18
9
11 72 8
22
3
24 76 77
23 87 14
28
38

بازیکن ذحیره Rahahan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

14
8
77
2
6
21
33