04/07/1394

جزییات مسابقه

Zobahan Isfahan - Naft Tehran

17:30

0 : 0

هفته 7

ورزشگاه خانگی: Zobahan

تعداد تماشاچی : 800

داوران

داور اول

موعود بنيادي فر

کمک داور اول

قهرمان نجفي

کمک داور دوم

بابک عباس قلي زاده

داور چهارم

علي احمدي

رخداد های بازی

87

بازیکنان اصلی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

11 71 9
8
5
4
3
17
2
7 80 77
10
13 92 22
40

بازیکن تعویضی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

9
6
77
22
70
30
15

بازیکنان اصلی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

15
5 87 8
12
23 78 13
18
3
11
30
16
4
2

بازیکن ذحیره Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

13
8
1
21
25
20
7