03/07/1394

جزییات مسابقه

Esteghlal Tehran - Rahahan Tehran

18:30

3 : 3

هفته 7

ورزشگاه خانگی: Azadi

تعداد تماشاچی : 11000

داوران

داور اول

حسين زرگر

کمک داور اول

محمدرضا منصوري

کمک داور دوم

محمد جواد مداح

داور چهارم

پيروز سيف الله پور

رخداد های بازی

13

20

22

36

36

40

45

45

52

53

بازیکنان اصلی Rahahan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

5
10 64 77
18
8
24
23
1
21
38 45 22
11 82 6
13

بازیکن تعویضی Rahahan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

14
9
26
77
6
22
12

بازیکنان اصلی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

9 60 11
6
5
2
20
34
4
10
1
13 77 14
55

بازیکن ذحیره Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

77
11
22
8
28
14
3