02/07/1394

جزییات مسابقه

Saba Qom - Sepahan Isfahan

17:20

1 : 0

هفته 7

ورزشگاه خانگی: Yadegar Emam

تعداد تماشاچی : 3700

داوران

داور اول

پيام حيدري

کمک داور اول

حسن يوسفي

کمک داور دوم

حسن انتظاري

داور چهارم

کميل غلامي

رخداد های بازی

6

61

84

86

بازیکنان اصلی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

3
7 76 6
8 64 11
21
18
47
35
10
12
9
20

بازیکن تعویضی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

11
37
1
14
33
6
39

بازیکنان اصلی Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

7
5 55 20
8
17 84 27
1
19 90 25
6
18
21
13
28

بازیکن ذحیره Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

22
16
25
27
15
20
12