04/07/1394

جزییات مسابقه

Esteghlal Ahvaz - Gostaresh Foulad

17:30

0 : 2

هفته 7

ورزشگاه خانگی: Takhti e

تعداد تماشاچی : 370

داوران

داور اول

محمد ملکي

کمک داور اول

مجيد ويشگاهي

کمک داور دوم

فريد اميدوار

داور چهارم

جواد محمدي

رخداد های بازی

40

83

93

95

بازیکنان اصلی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

23 92 3
90 57 14
2
5
6
99 65 88
22
10
20
8
77

بازیکن تعویضی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

7
1
14
30
66
88
3

بازیکنان اصلی Esteghlal Ahvaz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
13
2
3
20
11
24 77 19
18 54 40
7
30
4 85 17

بازیکن ذحیره Esteghlal Ahvaz

نام بازیکن

پیراهن

15
19
32
36
33
40
17