24/06/1394

جزییات مسابقه

Foolad Khouzestan - Zobahan Isfahan

18:45

0 : 3

هفته 6

ورزشگاه خانگی: Ghadir

تعداد تماشاچی : 0

داوران

داور اول

رضا کرمانشاهي

کمک داور اول

فرزاد بهرامي

کمک داور دوم

محمد راهي

داور چهارم

روح الله شريفي

رخداد های بازی

22

28

37

45

50

59

72

بازیکنان اصلی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

15
5
9 25 11
12
2
23 74 13
18
30 79 25
16
19
4

بازیکن تعویضی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

13
1
25
20
3
11
7

بازیکنان اصلی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

10
21 62 23
7
8 71 88
3
44
1
5
2 46 32
24
15

بازیکن ذحیره Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

11
88
23
32
17
16
33