03/06/1394

جزییات مسابقه

Saipa Tehran - Sepahan Isfahan

19:10

0 : 2

هفته 5

ورزشگاه خانگی: pasghavam

تعداد تماشاچی : 500

داوران

داور اول

البرز حاجي پور

کمک داور اول

رحيم شاهين

کمک داور دوم

جليل شعراني

داور چهارم

کميل غلامي

رخداد های بازی

5

49

77

86

90

92

بازیکنان اصلی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

28
3
8 83 7
21
18
47
35
10
12
9 91 6
20

بازیکن تعویضی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

11
7
1
14
33
6
39

بازیکنان اصلی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

6
4
16 91 12
30 58 8
22
19
7 74 10
11
5
2
61

بازیکن ذحیره Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

13
8
18
1
10
12
29