04/06/1394

جزییات مسابقه

Siah Jamegan - Rahahan Tehran

17:30

1 : 0

هفته 5

ورزشگاه خانگی: Samenol-A`eme

تعداد تماشاچی : 1500

داوران

داور اول

قاسم واحدي

کمک داور اول

هادي طوسي

کمک داور دوم

رسول ذورقي

داور چهارم

حسن اکرمي

رخداد های بازی

38

44

59

81

89

92

بازیکنان اصلی Rahahan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

5
10
18
8 64 77
11 63 9
23
1
13
12 75 31
3
24

بازیکن تعویضی Rahahan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

9
21
32
28
31
77
22

بازیکنان اصلی Siah Jamegan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

7 77 13
23 54 11
3
16
4
15
18
10 86 9
1
27
40

بازیکن ذحیره Siah Jamegan

نام بازیکن

پیراهن

11
2
22
13
70
9
20