04/06/1394

جزییات مسابقه

Zobahan Isfahan - Esteghlal Ahvaz

19:10

0 : 0

هفته 5

ورزشگاه خانگی: Zobahan

تعداد تماشاچی : 1500

داوران

داور اول

مهدي سيد علي

کمک داور اول

بابک داوري

کمک داور دوم

امير رضا آشورماهاني

داور چهارم

محمد حسين ترابيان

رخداد های بازی

16

بازیکنان اصلی Esteghlal Ahvaz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
5
6
8
10
7
30
17 82 14
77
2 66 13
9 82 19

بازیکن تعویضی Esteghlal Ahvaz

نام بازیکن

پیراهن

13
14
19
18
20
11
33

بازیکنان اصلی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

15
5
9
12
2
21 63 23
20
3 59 19
11
7 65 30
16

بازیکن ذحیره Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

13
1
25
23
30
19
4