03/06/1394

جزییات مسابقه

Foolad Khouzestan - Perspolis Tehran

19:05

0 : 2

هفته 5

ورزشگاه خانگی: Ghadir

تعداد تماشاچی : 13000

داوران

داور اول

يداله جهانبازي

کمک داور اول

رضا سخندان

کمک داور دوم

محمدرضا اميني

داور چهارم

روح الله شريفي

رخداد های بازی

51

53

53

56

61

71

بازیکنان اصلی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

2 79 70
40
27
1
24 86 15
8
4
20
10 93 19
11
9

بازیکن تعویضی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

88
70
19
29
14
77
15

بازیکنان اصلی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

10
21
6 13 5
7 39 2
40
15
3
23 63 24
32
8
1

بازیکن ذحیره Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

11
88
44
5
2
33
24