28/05/1394

جزییات مسابقه

Naft Tehran - Malavan Anzali

19:15

3 : 3

هفته 4

ورزشگاه خانگی: Takhti

تعداد تماشاچی : 990

داوران

داور اول

حسن اکرمي

کمک داور اول

محمدرضا منصوري

کمک داور دوم

تورج عيوض محمدي

داور چهارم

عليرضا فغاني

رخداد های بازی

23

28

60

77

85

90

92

92

بازیکنان اصلی Malavan Anzali

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

7 82 6
8
13
40 59 11
22
14
24
9
18 65 10
15
5

بازیکن تعویضی Malavan Anzali

نام بازیکن

پیراهن

6
10
11
26
19
20
1

بازیکنان اصلی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

9 77 32
11 69 70
14
4
1
6
2
10
13
3
17 83 16

بازیکن ذحیره Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

32
15
7
40
22
70
16