26/09/1394

جزییات مسابقه

Esteghlal Ahvaz - Teraktorsazi Tabriz

15:00

0 : 2

هفته 15

ورزشگاه خانگی: Takhti e

تعداد تماشاچی : 500

داوران

داور اول

جمشيد محمدي

کمک داور اول

محمدرضا اميني

کمک داور دوم

جليل شعراني

داور چهارم

جواد محمدي

رخداد های بازی

4

18

39

45

56

77

92

93

بازیکنان اصلی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

11
4
10
77
6
8
3 35 23
40
1
99 89 88
19 46 7

بازیکن تعویضی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

20
7
88
2
22
23
18

بازیکنان اصلی Esteghlal Ahvaz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

6 58 3
8
10
22
9
20
14 73 24
30
40
17
21 54 77

بازیکن ذحیره Esteghlal Ahvaz

نام بازیکن

پیراهن

1
77
3
26
39
24
37