22/09/1394

جزییات مسابقه

Teraktorsazi Tabriz - Esteghlal Tehran

15:00

0 : 0

هفته 14

ورزشگاه خانگی: Yadegar-Emam

تعداد تماشاچی : 7000

داوران

داور اول

محسن قهرماني

کمک داور اول

رسول فروغي

کمک داور دوم

سجاد طوري

داور چهارم

رضا عادل

رخداد های بازی

بازیکنان اصلی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

9 63 19
6
11
5
2
8
15
28 55 10
4
1
34

بازیکن تعویضی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

77
22
19
24
10
88
55

بازیکنان اصلی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

11 60 99
4
7
10
77
5 69 23
19
6
8 61 88
2
1

بازیکن ذحیره Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

20
99
22
23
18
40
88