09/09/1394

جزییات مسابقه

Malavan Anzali - Teraktorsazi Tabriz

15:15

0 : 1

هفته 13

ورزشگاه خانگی: takhti

تعداد تماشاچی : 5000

داوران

داور اول

محسن ترکي

کمک داور اول

مهدي عاليقدر

کمک داور دوم

يعقوب سخندان

داور چهارم

محمد حسين ترابيان

رخداد های بازی

24

32

58

62

84

بازیکنان اصلی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

20
11 94 4
10 91 40
77
5
17
19
8 65 7
3
2
1

بازیکن تعویضی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

4
7
22
23
18
40
16

بازیکنان اصلی Malavan Anzali

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

8
13
40 70 26
6
19
5
1
25 79 28
14
24 46 18
99

بازیکن ذحیره Malavan Anzali

نام بازیکن

پیراهن

30
17
15
26
28
22
18