29/08/1394

جزییات مسابقه

Teraktorsazi Tabriz - Siah Jamegan

15:15

0 : 0

هفته 12

ورزشگاه خانگی: Yadegar-Emam

تعداد تماشاچی : 9500

داوران

داور اول

موعود بنيادي فر

کمک داور اول

سعيد قاسمي

کمک داور دوم

علي اکبر نوري

داور چهارم

وحيد کاظمي

رخداد های بازی

17

52

63

81

بازیکنان اصلی Siah Jamegan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

7 81 23
2
5
3
10
40
4
22
12 74 70
9 54 27
20

بازیکن تعویضی Siah Jamegan

نام بازیکن

پیراهن

23
18
70
21
88
27
30

بازیکنان اصلی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

20 74 7
11
10
77
5
17
19
8 59 18
3
2
1

بازیکن ذحیره Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

4
7
22
23
18
40
99