09/08/1394

جزییات مسابقه

Saba Qom - Teraktorsazi Tabriz

15:30

2 : 1

هفته 11

ورزشگاه خانگی: Yadegar Emam

تعداد تماشاچی : 2500

داوران

داور اول

مهدي سيد علي

کمک داور اول

حسن ظهيري

کمک داور دوم

قهرمان نجفي

داور چهارم

محمد حسين ترابيان

رخداد های بازی

18

29

41

51

61

63

87

بازیکنان اصلی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

20
11
10 77 99
77 66 18
8 66 40
5
17
3
2
1

بازیکن تعویضی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

4
99
22
23
18
40
88

بازیکنان اصلی Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

7
5
8
17
1
6
18 88 19
21
11
13
4

بازیکن ذحیره Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

20
19
30
16
25
27
23