04/06/1394

جزییات مسابقه

Teraktorsazi Tabriz - Esteghlal Khouzestan

18:15

0 : 0

هفته 5

ورزشگاه خانگی: Yadegar-Emam

تعداد تماشاچی : 7000

داوران

داور اول

حميد حاج ملک

کمک داور اول

تورج عيوض محمدي

کمک داور دوم

بابک عباس قلي زاده

داور چهارم

هادي حاج عباسي

رخداد های بازی

20

81

90

بازیکنان اصلی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

8 75 14
10 68 9
17
7 61 24
2
5
6
20
13
11
1

بازیکن تعویضی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

33
27
14
24
9
3
23

بازیکنان اصلی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

77
6
8 46 11
2
1
99
23
5
17
18 87 20
19

بازیکن ذحیره Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

20
11
40
16
22