30/05/1394

جزییات مسابقه

Padide Khorasan - Teraktorsazi Tabriz

17:30

1 : 0

هفته 4

ورزشگاه خانگی: Samenol-A`eme

تعداد تماشاچی : 5000

داوران

داور اول

موعود بنيادي فر

کمک داور اول

سعيد قاسمي

کمک داور دوم

قهرمان نجفي

داور چهارم

وحيد کاظمي

رخداد های بازی

71

86

87

87

93

93

بازیکنان اصلی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

20
4
7
10 76 11
77
40
1
5
17 81 99
18
19

بازیکن تعویضی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

11
6
2
99
22
23

بازیکنان اصلی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

17
8 80 13
1
4
7
14 84 88
18
11 89 5
10
19
6

بازیکن ذحیره Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

22
13
5
21
23
88
75